Нашите проекти

Во текот на изминатите две децении изградивме повеќе од 2 милиони квадратни метри интелигентни и комерцијални земјоделски оранжерии за клиентите во Европа, Америка, Централна Азија и други региони, помагајќи им да ја постигнат целта за зголемување на производството и намалување на трошоците за производство.

Во текот на изминатите две децении изградивме повеќе од 2 милиони квадратни метри интелигентни и комерцијални земјоделски оранжерии за клиентите во Европа, Америка, Централна Азија и други региони, помагајќи им да ја постигнат целта за зголемување на производството и намалување на трошоците за производство.