head_bn_ставка

Стаклена градина од печурки

Стаклена градина од печурки

  • Пластична пластична стаклена градина од печурки

    Пластична пластична стаклена градина од печурки

    Пластичната пластична стаклена градина со печурки е специјално дизајнирана за одгледување печурки.Овој вид на стаклена градина обично е поврзан со системи за засенчување за снабдување на темната средина за печурките.Клиентите исто така избираат други системи за поддршка како што се системи за ладење, системи за греење, системи за осветлување и системи за вентилација според реалните барања.

  • Auto Light DEP Стаклена градина за печурки

    Auto Light DEP Стаклена градина за печурки

    Системот за целосно црно засенчување може да ја направи стаклена градина пофлексибилна и автоматски да ја контролира светлината, така што растенијата секогаш се во најдобри светлосни услови.